بازاریابی ویروسی چیست؟

برای نظر دادن اولین باش!
05 آذر
بازاریابی ویروسی چیست؟

تاریخچه بازاریابی ویروسی

واژه بازاریابی ویروسی درسال 1996 به وسیله تایم دراپر معرفی شده، هنگامی که او به توصیف استراتژی بازاریابی هات میل ارائه دهنده سرویس پست الکترونیکی رایگان می پرداخت که در آن زمان، هات میل در تبلیغات خود از این استراتژی استفاده می کرد. بااین پیام در ضمیمه هر ایمیل خروجی (مشخصاتتان را وارد کنید) وایمیل رایگان از هات میل در وب سایت آن دریافت کنید.(علیپور و همکاران 1390)

بازاریابی ویرروسی

فعالیتی که در آن مصرف کننده اطلاعات بازاریابی مربوط به محصولات و خدمات را به مصرف کننده دیگری منتقل میکند. و یا تلاش سازمان درجهت تشویق، تسهیل و گسترش ارتباطات بازاریابی در میان مصرف کنندگان. این نوع بازاریابی از طریق مشتریان وفادار صورت می پذیرد، لذا تلاش سازمان را درجهت وفادار ساختن مشتریان می طلبد. بازاریابی ویروسی یا دهان به دهان نوعی از بازاریابی است که مردم را به بازگو کردن پیام بازاریابی شما به دیگران برمی انگیزاند(کاپلان و هنلین2، 2011)[1] بازاریابی ویروسی به عنوان تبلیغ پیام های بازاریابی از طریق کمک و همکاری مصرف کنندگان فردی تعریف می شود (بورلند و همکاران،2013). بازاریابی ویروسی نوعی انتقال دهان به دهان توسط افراد است که از این طریق برخی از پیام های بازاریابی مربوط به شرکت، برند و یا محصولات شرکت از طریق ابزارهای رسانه ای عمومی (غالبا اینترنت) در سطح گسترده ای بین عموم جامعه منتشر می شود. امروزه اینترنت فرم جدیدی از بازاریابی ویروسی را بوجود آورده است و این ممکن نبود مگر بواسطه سهولتی که در انتشار اطلاعات توسط آن ایجاد می شود. اصطلاح بازاریابی ویروسی توسط استیوجوستون خلق شد. وی بازاریابی ویروسی را اینگونه تعریف می کند: هر استراتژی که افراد را تشویق کند تا یک پیام بازاریابی را برای دیگران ارسال کنند و پتانسیلی برای رشد، ارائه و نفوذ پیام فراهم آورند. با این وجود محققان دیگر دیدگاه محدودتری نسبت به بازاریابی ویروسی دارند و بر این باور هستند که بازاریابی ویروسی نسخه الکترونیکی گسترش شفاهی توصیه های مردم است که در بافت اینترنت بنیان گسترش می یابد. همچنین می توان افزود که بازاریابی ویروسی عبارتست از تکنیک های بازاریابی که به دنبال استفاده از فرصت شبکه های اجتماعی، برای افزایش تصاعدی در هوشیاری نسبت به مارک تجاری می باشد و اینکار از طریق فرایندی ویروسی شبیه به آنچه که در مورد یک بیماری اپیدمیک اتفاق می افتد می باشد. بازاریابی ویروسی از طریق شبکه اینترنت بسیار مفید عمل می کند و می تواند به تعداد بسیار زیادی از افراد به سرعت دسترسی پیدا کند. بازاریابی ویروسی، حوزه های بازاریابی متعددی را پوشش می دهد. برای مثال کایکاتی(2004)، بازاریابی ویروسی را به عنوان تکنیک بازاریابی پنهان دسته بندی می کند. در حالیکه بازاریابی پنهان در حوزه بازاریابی، موضوع تازه ای است. مفهوم بازاریابی، با تبلیغات و عناصر برندهای بازاریابی سنتی مرتبط است. اما بازاریابی ویروسی، در میان سیل نوظهور بازاریابی، در حوزه بازاریابی الکترونیکی جای دارد. حوزه بزرگ دیگری که بازاریابی ویروسی با آن در تناسب است، حوزه ارتباطات بازاریابی می باشد. این رویکرد بر گسترش پیام و خصوصیات ویروسی آن تأکید دارد. اگر بازاریابی را بتوان به جنگ تشبیه کرد در این صورت می توان بازاریابی ویروسی را جنگ میکروبی نامید، زیرا افکار به سرعت و سهولت منتشر می شوند و تقریبا هیچ چیز نمی تواند جلوی انتشار آنها را بگیرد. پس از پیمودن مرزها در سرتاسر دنیا همه گیر می شود و به ناگاه می توان دید که همه مردم در سرتاسر دنیا در حال توجه وصحبت کردن درباره موضوعی واحد می باشند(قاضی زاده و همکاران،1390).

 

کاربردهای بازاریابی ویروسی

  • اعطای رایگان محصولات و خدمات ارزشمند: بسیاری از برنامه های بازاریابی ویروسی، کالا و خدمات ارزشمندی را برای جلب توجه به صورت رایگان ارائه می دهند مثل اطلاعات و نرم افزارهای رایگان.

 

  • فراهم کردن انتقال آسان برای دیگران: ویروس زمانی منتشر می شود که زمینه انتقال آسان باشد. رسانه ای که پیام بازرگانی را منتشر می کند باید براحتی قابل انتقال و جایگزینی بوده تا به سادگی پیام را  منتقل کند.

 

  • گسترش آسان از کوچک به بزرگ: برای انتشار سریعی مانند یک آتش سوزی مهیت، روش انتقال از کوچک به بسیار بزرگ موثر است همانند انتقال شایعه.

 

  • بهره برداری از انگیزه ها و رفتارهای مشترک و معمول: یک برنامه خوب بازاریابی ویروسی از انگیزه های مشترک افراد برای انتقال بهره می گیرد.

 

  • استفاده از شبکه های ارتباطی موجود: بسیاری از افراد اجتماعی هستند و در اینترنت روابطشان را توسعه می دهند. در بازاریابی ویروسی می آموزیم که پیام های خود را در ارتباط همزمان بین افراد قرار دهیم.

 

  • منفعت بردن از منابع دیگران: بیشترین خلاقیت برنامه های بازاریابی ویروسی استفاده از منابع دیگران برای بیان مقصود است. مثلا قرار دادن یک متن یا گرافیک در وبسایت دیگران یا استفاده از رول کاغذ دستگاه های pos یک psp بانکی توسط Psp بانک دیگر(احمدی و همکاران،1386).

 

مشکلات بازاریابی ویروسی

  • کنترل نام و نشان تجاری: این که شرکت، کنترلی برروی نام و نشان تجاری خود ندارد. شرکت نمیداند که در آینده چهکسی قصد برقراری ارتباط را دارد. درنتیجه، بسیاری از پیام هاممکن است توسط افرادی غیراز مخاطبان هدف به پایان برسد .علاوه براین در بعضی موارد افراد ممکن است، پیام را تعدیل یا چیزی را به آناضافه کنند که این باعث ادراک متفاوت افراداز نام و نشان تجاری شرکت شود، چیزی که مورد نظر شرکت نبوده است.
  • رشد بدون نمودار (نگاره): بازاریابی ویروسی می تواند به مسیرهای رشد غیرقابل پیش بینی منجر شود. این موضوع که چنین رشدی مورد انتظار شرکت بوده یا خیر و اینکه حتی اصلا شرکت خواستار این رشد بوده یا نه، به درستی مشخص نمی شود .چنین مسیرهای رشدی ممکن است منجر به تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره در مسیر استراتژیک شرکت شود که میتواند به صورت معمایی حل نشده درآید.
  • فقدان سنجش و اندازه گیری: شرکت همیشه نمیتواند فردی را که پست های الکترونیک را دریافت میکند وآن چه را که انجام، میدهد پیگیری کند. دربسیاری از موارد مشخص کردن این که چه افرادی خدمات شرکت راانتخاب کرده اند، ازطریق تکنیک های بازاریابی ویروسی امکان پذیر نیست.
  • تهدید روابط شخصی: اگر این نوع بازاریابی به صورت ضعیفی عمل کند، میتواند در ابعاد وسیع باعث خدشه دار کردن موقعیت بازاریاب شود. دریافت یک پست الکترونیک تجاری توسط یک دوست به طور ناخواسته، میتواند روابط فرد را با شخصی که این نامه را برایش ارسال کرده است، تضعیف کند که این موضوع ممکن است باعث ازدست دادن یک دوست و عصبانیت از بازاریاب شود که این پیام ناخواسته را برای فرد ارسال کرده است.(علمی و رمضانی 1392)

 

[1] Kaplan and haenlein

 

 

منابع: 

علیپور،مهرداد؛جعفری،فرشید؛شفقی درویش گورنمز،علی(1390).بازاریابی ویروسی و تاثیر آن برموفقیت احزاب و کاندیداها در رقابت های انتخاباتی، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، شماره17

قاضی زاده،مصطفی؛سرداری،احمد؛شجاعی،رضا؛سمیع زاده،مهدی(1390).تمایل به انتشار پیام در بازاریابی ویروسی، تحقیقات بازاریابی نوین، شماره3. 

جان نثاراحمدی،هدی؛غفاری،معصومه(1386).بازاریابی ویروسی، حرکت سلول به سلول، مجله تدبیر، 183 ،48-4.

علمی،بیژن؛رمضانی،مجتبی(1392).بررسی جامعه شناختی تاکتیک های موثر بر بازاریابی ویروسی و نقش آن بر رفتار خرید،مطالعات جامعه شناسی،شماره دهم

Kaplan, A. M. and Haenlein, M. (2011). Two hearts in three-quarter time: How to waltz the social media/viral marketing dance. Journal of Business Horizons. Vo1.54, PP: 253-263.

 

آخرین ویرایش در یکشنبه, 05 آذر 1396 ساعت 06:27

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

تهران ، خ کارگر شمالی ، کوچه اشراقی ، خیابان هئیت ، ساختمان گرد آفرید، پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس تهران، پ 15 شماره تماس : 02166582371

درباره ما

امروزه بهره گیری از فناوری اطلاعات در امر یادگیری و یاد دهی یکی از ضرورت های انکارناپذیر است. کاربست فناوری در یادگیری و یاددهی در سطوح مختلف صورت می پذیرد. در آینده کسانی موفق خواهند بود که یاد بگیرند، چگونه یاد بگیرند. روند رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات به عبارت دقیق تر فناوری های دانش کاربست آنها در فضاهای یادگیری را اجتناب ناپذیر نموده است. ادامه ..

آمار بازدید

امروز379
دیروز159
این هفته1297
این ماه1804
مجموع324006

37
آنلاین
پنج شنبه, 19 تیر 1399 21:26
توسعه یافته توسط مارال وب