08 آذر
7 راز مدیران موفق

7 راز مدیران موفق

منتشرشده در مقالات مدیریت

 

شما یک مدیر موفق را از دیگران متمایز می‌کنید؟ حالا فرقی نمی‌کند این مدیر یک موسس فرهنگی ، یک سرپرست اجتماعی ، سرمایه گذار یا یک سیاستمدار باشد. در بخش خصوصی فعالیت کند یا در سیستم دولتی حضور داشته باشد.

 

مدیریت در واژه صرفا یک عنوان است و به واقع در عمل می‌تواند معنا و مفهوم حقیقی پیدا کند. مدیریت ترکیبی پویا از رفتارها، طرز تفکر و توانایی‌هاست که برای حرکت رو به جلو و قرار گرفتن مجموعه تحت مدیریت فرد در جایگاهی مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

7 راز مدیران موفق:

 

  • مدیران موفق نمونه بارز هستند: اگر مدیران موفق هم از جایگاه فردي برخوردارند و هم از ارزش سازمانی، هم از دانش علمی برخوردارند و هم از مهارتهاي تجربی، با این عمل باید گفت هم در سازمان و هم در خارج از آن نمونه هستند.

 

  • مدیران موفق از همه یک چیز میخواهند: آنها میتوانند مهـارتهـا، دانـش و فرهنـگ لازم براي سازمان و فرد را به منظور نیل به موفقیت عملی سازند. این مدیران براي رسیدن به اهداف خود بیصبرانه عمل میکنند. ماموریت آنها ایـن نبـوده کـه خودشـان را در آینـه ببینند، بلکه این است که بالقوه خود را به کمک هم نشان دهند.

 

  • مدیران موفق دیگران را هدایت میکنند: از نظر آنها هر برخورد بین افراد، یک فرصـت براي هدایت است. فرصتها عمدتاً محدود به زمان هستند. این هدایت شـامل مجموعـهاي از رفتارها، آموزش، معرف، مشورت و غیره میشود. تمرکز اصلی همه این فعالیتهـا، کمـک بـه افراد موفق دیگر است. این نوع مدیران به صورت فعال و ثابت در بهبود عملکرد موثر بوده و به نیروهاي خود کمک میکنند تا مستعدتر گردند.

 

  • مدیران موفق عملکرد را پیگیري میکننـد: آنهـا بـراي سـنجش عملکـرد، معیارهـاي اندازهگیري در اختیار دارند و به طور واضح نکات مثبت و منفی موفقیت را براي هر فـرد در سازمان باین میکنند. آنها به فرد مسئولیت میدهند و انتظار پاسخ دارند.

 

  • مدیران موفق هدایت خود را سطحبندي میکنند: آنها تشخیص میدهند که بایـد بـه برخی از گروهها مسئولیت بزرگتري واگذار کنند و مدیران آینده را بـراي ایجـاد رهبـري در بین دیگران آماده میکنند. این مدیران با دادن فرصتهایی به این گونه افراد، توانـاییهـاي خود را با توسعه مهارت در دیگران افزایش میدهند.

 

  • مدیران موفق داراي یک برنامه قوي هستند: بسیاري از گروهها از مسئولیتهاي جاري خود راضی هستند. مدیران موفق این امر را بهانـهاي بـراي عـدم رشـد در سـازمان در نظـر نمیگیرند. این دسته از مدیران بطـور مرتـب موانـع را از میـان بـر مـیدارنـد و روشهـاي جدیدي براي رشد و بهبود امور خود ایجاد میکنند.

 

 

  • مدیران موفق تکرار، تکرار و تکرار میکننـد: مـدیران خـوب سـطح موفقیـت خـود را ازطریق ثبات و نظم به دست میآورند و به موفقیت دیگران از راه تکرار کمک میکنند. آنها خوب میدانند که تنها روش نگهداري سطح بالایی از موفقیت، یادآوري و نظم است.

 

13 آبان
احترام به شخصیت کارمندان؛ ویژگی مشترک مدیران موفق

احترام به شخصیت کارمندان؛ ویژگی مشترک مدیران موفق

منتشرشده در مقالات مدیریت

بسیاری از افراد در پست‌های مدیریتی خودشان را گم می‌کنند و عصبانیت و بی‌احترامی را به حساب ابهت می‌گذارند؛ ولی مدیران موفق به ارزش حفظ شخصیت کارمندان آگاه هستند.

 
 

مدیران خردمند سعی می‌کنند به‌جای ایجاد فضای دیکتاتوری، احترام کارمندانشان را کسب کنند. این کار باعث وفاداری کارمندان و فداکاری بیش‌تر آن‌ها، در راستای تحقق منافع شرکت می‌شود. در ادامه به نمونه‌ای از رفتار محترمانه‌ی یکی از مدیران موفق اشاره می‌کنیم. 

چارلز‌ شواب، مدیر عامل یکی از کارخانه‌های بزرگ فولاد آمریکا، حین قدم زدن در ساختمان اداری متوجه شد که تعدادی از کارمندان زیر تابلوی «کشیدن سیگار ممنوع» به استعمال دخانیات می‌پردازند. شواب به جای تنبیه آنان به دلیل نقض قوانین، به هریک از آنان یک پاکت سیگار هدیه داد و به آن‌ها گفت: «اگر این سیگار‌ها را بیرون بکشید از شما سپاسگزار خواهم بود.»

در محیط کاری بازدهی افراد به هویت آن‌ها وابسته است. از کارمندان تحقیرشده نمی‌توان انتظار انجام کاری فوق‌العاده داشت. عموما وقتی عمل اشتباهی سر می‌زند، آن رفتار بیش‌تر از سهل‌انگاری یا بی‌توجهی، به حساب شخصیت و فرهنگ خاطی گذاشته می‌شود. هیچ کس تمایل به شنیدن توهین و سرزنش ندارد. 

شواب با این حرکت عزت کارمندانش را حفظ کرد. هدیه‌ دادن سیگار باعث شد آن‌ها احساس ارزش کنند. او از یک سیاست طلایی در مدیریت پیروی کرده بود که هرگز نباید به هیچ دلیلی، به عزت نفس کسی خدشه وارد کند.

رئیس خوب عزت نفس کارمندان را خدشه‌دار نمی‌کند

عزت‌ نفس و شخصیت کارمندان در سلسه مراتب اجتماعی یک محیط کاری سالم، از قداست برخوردار است. کارمندان در این سن تغییرناپذیر هستند. شاید بتوان از انجام عملی ممانعت کرد؛ ولی هرگز نمی‌توان ذهنیت کسی را بدون آن که خودش به درک لازم رسیده باشد، تغییر داد. ضربه زدن به عزت نفس دیگران باعث می‌شود آن‌ها بدون امکان بازیابی، عمری با سرافکندگی زندگی کنند. به همین دلیل مدیر خوب برای کارمندانش احترام قائل است. بهترین عکس‌العمل برای رفتار‌های ناشایست، انتقاد کردن غیر مستقیم از نفس عمل به‌جای زیر سؤال بردن شخصیت فرد است.

چارلز شواب اعتراضش را با حسن نیت انجام داد. او ابتدا با تقدیم هدیه، کارمندانش را تکریم کرد. سپس به‌صورت غیر مستقیم به آن‌ها فهماند که آنجا مکان مناسبی برای استعمال دخانیات نیست و هیچ شخص محترمی سلایق شخصی را به آزار دیگران ترجیح نمی‌دهد. 

رفتار محترمانه مقبولیت بیش‌تری دارد

نتیجه‌ی مطالعات مختلف حاکی از آن است که به دلیل احساس پوچی، احتمال این‌که افراد به انتقادهای توهین‌آمیز توجه کنند بسیار اندک است. یافتن روش مناسب برای بازخوردهای منفی، تأثیر آن را به‌مراتب افزایش می‌دهد.

گوشزد کردن سلسله مراتب اجتماعی در جوامع انسانی تأثیر منفی روی احساس عزت‌ نفس مخاطبان می‌گذارد. شاید به این دلیل است که نمره دادن به دانش‌آموزان برای تشویق آن‌ها کم‌تر از توصیه‌ی دوستانه تأثیر دارد. با نسبت دادن نمره، هر دانش آموز از بیش‌ترین به کم‌ترین طبقه‌بندی می‌شود. شخصی که در نفس خود احساس کم‌ارزشی داشته باشد، انگیزه‌ای برای رشد و اعتلا نخواهد داشت.

افراط و تفریط در احترام نتیجه‌ای ندارد

سرزنش و عصبانیت به دلایل ذکرشده نتیجه‌ی مثبتی نخواهد داشت. در عین حال خوش‌رویی و تعارف‌های بیش‌ از اندازه هم باعث پر‌رویی و حق به جانبی افراد خاطی خواهد شد. بهتر است در رفتارتان ترکیبی از احترام و انتقاد غیر مستقیم به کار ببرید. درعین حال به طرف مقابل بفهمانید که این احترام همیشگی نیست.

حفظ عزت کارمندان در کنار نظم و اقتدار باعث دلبستگی آن‌ها به شما می‌شود که موجب بازدهی بیش‌تر و انسجام سازمان خواهد شد.

 

 

منبع: زومیت

تهران ، خ کارگر شمالی ، کوچه اشراقی ، خیابان هئیت ، ساختمان گرد آفرید، پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس تهران، پ 15 شماره تماس : 02166582371

درباره ما

امروزه بهره گیری از فناوری اطلاعات در امر یادگیری و یاد دهی یکی از ضرورت های انکارناپذیر است. کاربست فناوری در یادگیری و یاددهی در سطوح مختلف صورت می پذیرد. در آینده کسانی موفق خواهند بود که یاد بگیرند، چگونه یاد بگیرند. روند رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات به عبارت دقیق تر فناوری های دانش کاربست آنها در فضاهای یادگیری را اجتناب ناپذیر نموده است. ادامه ..

آمار بازدید

امروز237
دیروز182
این هفته1840
این ماه4541
مجموع172674

12
آنلاین
شنبه, 30 شهریور 1398 23:23
توسعه یافته توسط مارال وب