مدیریت فرآیند کسب‌وکار

19 شهریور
مدیریت فرآیند کسب‌وکار

محیط رقابتی و پویای کسب‌وکار، پیوسته سازمان‌ها را با چالش‌ها و فرصت‌های مختلف روبرو می‌سازد. برای کسب موفقیت در چنین شرایطی، سازمان‌ها نیازمند چابکی هر چه بیشــتر هستند و لازمه چابکی، شناخت، تحلیل و شفاف‌سازی فرآیندهاست. در حقیقت فرآیندها چون شــبکه‌های عصبی در بدن انســان، مهمترین ابزار دســتیابی به اهداف اســتراتژیک سازمان هستند، چرا که انســان‌ها را به خوبی سیستم‌ها درگیر کسب‌وکار نموده و "وظایف"، "نقشها"  و "ارتباطات" را تعریف می‌نمایند. بنابراین همانند ســایر دارایی‌های سازمان، نیاز به بهبود و مدیریت مداوم دارند. از این رو، چرخه شــناخت، شفاف‌سازی، طراحی، استانداردســازی و نظارت مستمر بر اجرای فرآیندها بــا بهره‌گیری از انواع روش‌های مدیریتــی- از مهمترین دغدغه‌های مدیران امروز اســت. مدیریت فرآیند کســب‌وکار (BPM) شامل: روش‌ها، تکنیک‌ها و ابزارهایی جهت پشتیبانی از مراحل چرخه فرآیندی است.

چرخه فرایند شامل مراحل ذیل است:

طــراحی و مدلســازی

 در این مرحله، فرآیندهای موجود و آتی کســب‌وکار، شناســایی و اولویت‌بندی شده و مدلسازی داده‌های فرآیندی انجام می‌گردد. در انتهای این مرحله، به شناسنامه و مدل قابل اجرای فرآیندهای سازمان دست خواهیم یافت.

اجـــرا

در ایــن مرحله، فرآیندهای طراحی شــده در محیط نهایی پیاده‌ ســازی می‌گردند. این پیاده ســازی می‌تواند بدون سیستم اختصاصی –توســط کارمندان سازمان با مجموعه روش‌ها و قوانیــن– صورت پذیرد؛ لیکن نحوه کنترل و جمــع‌آوری اطلاعات فرآیندی بسیار دشوار می‌گردد. از این رو، با استفاده از سیستم‌های مدیریت فرآیندهای کسبوکار BPMS می‌توان بر اساس جریان کاری و قوانین تعریف شده، فرآیندهای کسب‌وکار را اجرا و اطلاعات فرآیندی موردنیاز را جمع‌آوری نمود.

 

پایــش و بهبــود

 این مرحله شــامل رهگیری، جمع‌آوری اطلاعات، آمار و بهره‌وری مربوط به فرآیندهای در حال اجرا است که با شناسایی شاخص‌های کلیدی عملکرد و میزان دستیابی به آنها گلوگاه‌های فرآیندی مشــخص می‌گردد تا بتوانیم با حذف آنها، به بهبود فرآیندها دست یابیم.

 

در هــر بار تکرار این چرخه، فرآیندها نســبت به حالت پیشــین بهبــود یافته و اندازه شاخص‌های تعریف شده به مقادیر هدفشان نزدیکتر می‌گردند.

 

 

سیستم‌های مدیریت فرآیند کسب وکـار BPMS

برای تسهیل در اجرا و پیاده سازی چرخه BPM ،نسلی از سیستم‌ها به نامBPMS  پدید آمده که قابلیت‌های زیر را دارا می‌باشد:

  • طراحی و پیاده سازی فرآیند، فرم و قوانین سازمان
  • یکپارچه سازی نرم‌افزارهای سازمان
  • امکانات گسترده جهت پایش، پیگیری و تحلیل فرآیندها
  • ابزارهای بهبود و بهینه سازی فرآیندها

BPMSها امکاناتی را فراهم می‌آورند تا سازمان، بتواند تمامی فرآیندهای خــود را با راهکاری نرم‌افزاری و به صــورت فراگیر و یکپارچه مدیریت نماید. BPMSها با برقراری ارتباط بین فرآیندها و سیستم‌های اطلاعاتی موجود، ســازمان را یکپارچه نموده و به علاوه با ارائه امکانات و ابزارهایی جهت پایش فرآیندها به شناســایی عارضه‌های سازمان کمک می‌کند تا با اســتفاده از امکان تغییر و ایجــاد نگارش‌های جدید بر روی مدل‌های فرایندی، بتوان در فرآیندها بهبود ایجاد نمود.

منبع: شرکت مهندسی نرم افزار رایورز

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

تهران ، خ کارگر شمالی ، کوچه اشراقی ، خیابان هئیت ، ساختمان گرد آفرید، پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس تهران، پ 15 شماره تماس : 02166582371

درباره ما

امروزه بهره گیری از فناوری اطلاعات در امر یادگیری و یاد دهی یکی از ضرورت های انکارناپذیر است. کاربست فناوری در یادگیری و یاددهی در سطوح مختلف صورت می پذیرد. در آینده کسانی موفق خواهند بود که یاد بگیرند، چگونه یاد بگیرند. روند رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات به عبارت دقیق تر فناوری های دانش کاربست آنها در فضاهای یادگیری را اجتناب ناپذیر نموده است. ادامه ..

آمار بازدید

امروز85
دیروز480
این هفته1938
این ماه6314
مجموع148940

10
آنلاین
چهارشنبه, 29 خرداد 1398 05:20
توسعه یافته توسط مارال وب