11 آذر
بررسی تاثیر آزمایشگاه مجازی ( محیط مجازی ادیسون) برنگرش، دانش و توانش دانش آموزان

بررسی تاثیر آزمایشگاه مجازی ( محیط مجازی ادیسون) برنگرش، دانش و توانش دانش آموزان

منتشرشده در آزمایشگاه مجازی

 

 

 

برای خرید آزمایشگاه مجازی کلیک کنید

 

بررسی تاثیر آزمایشگاه مجازی ( محیط مجازی ادیسون) برنگرش، دانش و توانش دانش آموزان سال سوم رشته ریاضی فیزیک منطقه ی 16 تهران در سال تحصیلی 88:

پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه تاثیر اجرای آزمایشگاه مجازی محیط مجازی ادیسون و روش تدریس معمول برسه متغیر دانش، توانش و نگرش فراگیران بوده است نمونه پژوهش از بین دانش آموزان رشته ریاضی و فیزیک مدارس منطقه 16 انتخاب شدند و موضوع درسی الکتریسیته در نظر گرفته شد جامعه آماری این تحقیق عبارت است از دانش آموزان رشته ریاضی در نیمسال تحصیلی 88-87 که براساس آمار تعداد 426 نفر بوده و به دلیل محدودیتهای پژوهشی از نمونه در دسترس که شامل 150 نفر به صورت 6 دسته تقریبی 25 نفری در دو گروه آزمایش و گواه بود در اجرای طرح استفاده شد. ابزارهای گردآوری اطلاعات عبارتند از آزمون یادگیری و نگرش که در دو نوبت به صورت پیش آزمون و پس آزمون برگزار گردید جهت تحلیل توصیفی داده ها از شاخصهای نظیر درصد فراوانی میانگین و همچنین از آزمون T جهت بررسی معناداری تفاوت گروهها در افزایش یادگیری مهارت و بهبود نگرش دانش آموزان و همچنین معناداری تفاوت نمره یادگیری و نگرش در پیش آزمون و پس ازمون استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین روش تدریس حاضر و معمول در افزایش نگرش تفاوت معناداری وجود دارد این شیوه تدریس در افزایش مهارت موثر بوده است بین نمره پیش و پس آزمون دانش آموزان معناداری نیست.

 نویسندگان: محمد اصغری – مسعود صدرالاشرافی – محمدحسین نیکونژاد 

 

برای ورود به صفحه دانلود کلیک کنید

 

20 آبان
4 مزیت مهم آزمایشگاه مجازی

4 مزیت مهم آزمایشگاه مجازی

منتشرشده در آزمایشگاه مجازی

برخی اوقات، آزمایشگاه های مجازی جایگزین استفاده از آزمایشگاه های واقعی می شوند. مقالات پژوهشی بیشماری تاثیر مثبت شبیه سازی های کامپیوتری را بر یادگیری و ارتقای مهارت، نگرش، و درک مفاهیم فیزیک دانش آموزان گزارش نموده اند.

آزمایشگاه های مجازی مزایای زیاد را ایجاد می کنند که از جمله آنها می توان به انعطاف در دسترسی، بازخورد فوری، تجهیزات بیشتر نسبت به آزمایشگاه واقعی و همچنین هزینه کمتر اشاره کرد که در زیر به آنها می پردازیم.

دسترسی انعطاف پذیر

از مزایای یادگیری مجازی آن است که دانش آموزان می توانند در زمانی که بیشترین تمرکز و علاقه را دارند به یادگیری بپردازند و از ساعات اجباری که باعث خستگی و زدگی از آموختن می شود، نجات یابند. این امر در مورد آزمایشگاه مجازی نیز صادق است. اگر دانش آموزان در زمانی که خودشان دوست دارند به اجرای آزمایش بپردازند، کیفیت یادگیری آنها بالاتر خواهد رفت. آزمایشگاه مجازی این انعطاف پذیری را برای دانش آموزان فراهم می کند. این آزمایشگاه قابلیت اجرا در کلاس و با مدیریت معلمان نیز دارا می باشند. نبود محدودیت های زمانی و مکانی برای انجام آزمایش ها باعث ایجاد انعطاف زیادی در دسترسی و انجام آزمایش ها شده است.

بازخورد فوری

دانش آموزان از طریق آزمایشگاه های مجازی امکان گرفتن بازخورد فوری را برای دانش آموزان فراهم می کنند. که باعث می شوند دانش آموزان با تفکر انتقادی نسبت به نتیجه آزمایش ها به اجرای مجدد آنها بپردازند. ثبت نتایج می تواند در ایجاد خلاقیت و بررسی وضعیت آزمایش ها و میزان یادگیری موثرتر باشد. این امکان به معلمان و والدین نیز در بررسی وضعیت دانش آموزان و میزان ایجاد خلاقیت های فردی در آنها یاری می کند. آزمایشگاه مجازی امکان تجزیه و تحلیل آزمایش ها را فراهم می آورد و دانش آموزان می توانند با ثبت نتایج به اجرای مجدد آنها بپردازند.

تجهیزات بیشتر

آزمایشگاه های مجازی در کنار تجهیزات آزمایشگاهی می توانند ابزارهای و منابع اطلاعاتی را به منظور تجزیه و تحلیل آزمایش ها، در اختیار دانش آموازن قرار دهند. شرکت های مختلف نرم افزاری به منظور برنده شدن در بازار رقابتی آزمایشگاه های مجازی باید گزینه های پیشرفته و جدید را در اختیار دانش آموازن قرار دهند، تا دانش آموزان، معلمان و والدین به کارکرد بهتر آنها اعتماد کنند و هزینه خود را به سمت برند بهتر هدایت کنند.

 

هزینه کمتر

ممکن است خریدن آزمایشگاه مجازی و تجهیزات مربوطه به منظور استفاده در کلاس و خانه هزینه داشته باشد. اما هزینه توسعه و نگهداری به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. مدارس نیز هزینه کمتری به منظور خرید تجهیزات آزمایشگاهی گران قیمت و همچنین مواد آزمایشگاهی و نگهداری آنها صرف می کنند. مدارس می توانند با تخصیص منابع اندک برای خرید آزمایشگاه مجازی و تقسیم هزینه بر کاربران آنها هزینه های لازمه را تامین کنند. آزمایشگاه مجازی به مدارس امکان ایجاد تجارب بهتر برای یادگیری دانش آموزان را با هزینه ای اندک فراهم می کند.

 

آزمایشگاه مجازی آتا مجموعه بی نظیری را به منظور یادگیری بهتر دانش آموزان طراحی کرده است.  این آزمایشگاه علاوه بر مزایای ویژه ذکر شده، بر اساس المان های ایرانی اسلامی طراحی شده اند، و به صورت کاملا بومی زیر نظر کارشناسان تکنولوژی آموزشی و متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی طراحی و پیاده سازی شده است. 

 

برای خرید آزمایشگاه مجازی آتا کلیک کنید

 

 

14 آبان
آزمایشگاه مجازی آتا : مزایا

آزمایشگاه مجازی آتا : مزایا

منتشرشده در آزمایشگاه مجازی

استفاده از آزمایشگاه مجازی آتا دارای فواید بی شماری است که برخی از آن ها عبارتند از :

 • عدم وجود خطرات آزمایش و آزمایشگاههای واقعی
 • وجود همه نوع وسایل مورد نیاز
 • هزینه کم و مقرون به صرفه بودن
 • انجام آزمایش های که در محیط های عادی قابل انجام ورویت نیستند
 • عدم نیاز به فضای آزمایشگاهی ( در محیط کلاس هوشمند)
 • قابلت انجام در منزل
 • ایجاد انگیزه و ایجاد ارتباط موثر با دانش اموزان عصر دیجیتال
 • تنوع گسترده
 • سرعت در اجرا و مشاهده سریع نتایج
 • صحت اجرای آزمایش و عدم وجود خطاهای وارده در طراحی و اجرا
 • قابلیت تکرار

 

 

برای خرید آزمایشگاه مجازی آتا کلیک کنید

 

03 تیر
بررسی تأثیر آزمایشگاه مجازي و واقعی بر یادگیري و یادداري در درس فیزیک و آزمایشگاه

بررسی تأثیر آزمایشگاه مجازي و واقعی بر یادگیري و یادداري در درس فیزیک و آزمایشگاه

منتشرشده در آزمایشگاه مجازی

 

هانیه مستور، خدیجه علی‌آبادی، مریم مقدسین

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر برگزاري آزمایشگاه مجازي و واقعی بر یادگیري و یـادداري دانشآمـوزان دختـر رشـته ریاضـی و فیزیـک در درس فیزیـک و آزمایشـگاه مـی باشـد. نمونـه پژوهش از میان دانشآموزان دختر رشته ریاضی و فیزیک سال سوم مقطع دبیرستان شهر مشـهد که در نیمسال دوم سال تحصیلی 90 -1389 مشغول به تحصیل بودهاند انتخاب و محتواي درسی الکتریسیته در نظر گرفته شده است.

       

برای دانلود کلیک کنید... 

 

05 مرداد
آزمایشگاه مجازی

آزمایشگاه مجازی

منتشرشده در محصولات

آینده آموزان آتا به منظور خدمت‌گذاری به آموزش‌وپرورش ایران، به دنبال یکپارچه‌سازی دیدگاه‌های آموزشی، فرهنگی، ارزشی و فناورانه در ایجاد آزمایشگاه‌های مجازی اثربخش می‌باشد.

“آزمایشگاه مجازی وب‌سایت یا نرم‌افزاری است که یادگیری تعاملی را بر اساس شبیه‌سازی پدیده‌های واقعی امکان‌پذیر می‌کند.”

برنامه‌های کاربردی آزمایشگاهی علاوه بر ارائه اطلاعات علمی در ارتقای مهارت های تفکر علمی، مشاهده، تفکر خلاق، اظهارنظر در مورد موقعیت‌ها، جمع‌آوری داده‌ها، تجزیه‌و‌تحلیل و توانایی حل مسئله به دانش‌آموزان کمک می‌کند. این امر نه تنها در دانش‌آموزان انگیزه ایجاد می‌کند، بلکه آنها را با مراحل اکتشاف علم و روش علمی آشنا می‌نماید تا مطالب را از نو کشف و تجزیه کنند.

آزمایشگاه مجازی می‌تواند جایگزینی مناسب برای آزمایشگاه واقعی باشد. این آزمایشگاه‌ها بر مبنای واقعیت مجازی ساخته می‌شوند که ثابت کرده‌اند تاثیر مثبتی بر مهارت‌های مشارکتی دانش‌آموزان، نگرش‌ها و درک مفهومی آنها دارند. تریونا و کلار اظهار می‌کنند استفاده از شبیه‌سازی‌های مبتنی بر کامپیوتر برای آموزش آزمایشگاه مزایای زیادی دارد که از آن جمله می‌توان به مواردی مانند قابلیت حمل، ایمنی، بهره‌وری، به حداقل رساندن میزان خطا، تقویت یا کاهش ابعاد زمانی و مکانی، و قابلیت نمایش اطلاعات به صورت انعطاف‌پذیر و سرعت و پویایی آنها اشاره نمود. در این آزمایشگاه‌های مجازی تمام امکانات و تجهیزات لازم برای انجام آزمایش‌های درسی یا فراتر از آن، در نظر گرفته شده است. در این آزمایشگاه دیگر نگران مواد سمی و خطرزا نباشید و با اطمینان و امنیت به انجام آزمایش های مختلف بپردازید.این تکنولوژی به دانش آموزان امکان کشف یک موضوع با استفاده از مقایسه حالات مختلف توقف دادن به آزمایش و یادداشت برداری و اجرای دوباره آزمایش برای بدست آوردن تجربه علمی آزمایش را می دهد.

مزیت‌های آزمایشگاه مجازی آتا:

آزمایشگاه‌های مجازی علوم آتا در محیطی کاملا حرفه‌ای طراحی شده‌اند، که به دانش‌آموازن امکان انجام آزمایش‌های لذت‌بخش را می‌دهد. آزمایشگاه‌های مجازی آتا دارای مزایای زیر هستند:

 • آزمایشگاه مجازی علوم برای تمام مقاطع دبستان
 • بر اساس ارزش های ایرانی اسلامی
 • تعاملی بودن محیط آموزش و آزمایشگاه
 • قابلیت تکرار نامحدود آزمایش ها
 • طراحی محیط آزمایشگاهی بر اساس اصول روانشناسی رنگ ها
 • قابل حمل بودن
 • کاربری آسان
 • ویدئوهای آموزشی و متنوع
 • محیط زیبا، جذاب و موزیکال منطبق بر اصول روانشناسی کودک
 • پیروی از اصول و قواعد تکنولوژی آموزشی
 • قابل اجرا در تمامی سیستم‌ها
 • کمک به رشد و پرورش قوه خلاقیت و نوآوری کودک
 • 100% بومی
 • پشتیبانی 24 ساعته

در کنار مزیت‌های گفته شده از آزمایشگاه مجازی سی‌دی‌های آزمایشگاه مجازی دارای امتیازات زیر نیز می‌باشد:

 • نسخه تعاملی کتاب
 • آزمون‌های تعاملی
 • فیلم‌های آموزشی
 • انجام فعالیت‌های درسی

که می‌تواند تجربه یک کلاس مجازی و تعاملی را بوجود آورد.

 

 

تبلیغ

 

برای ورود به فروشگاه آزمایشگاه مجازی علوم کلیک کنید

تعریف شبیه‌سازی آموزشی و محیط‌های مجازی

گردلر شبیه‌سازی‌های آموزشی را اینگونه تعریف می‌کند: شبیه‎سازی‎های آموزشی فعالیت‎هایی تجربی هستند، که یادگیرندگان باید از دانش، مهارت‌ها، و راهبردهای خود در راستای انجام نقش‌هایی که به ایشان واگذار شده است، استفاده نمایند. تعریفی که سانگ و کید از شبیه‌سازی ارائه می‌دهند، عبارت است از این که شبیه‌سازی مدلی پویا و قابل دستکاری از یک سیستم است، که تعدادی از ویژگی‌ها و رفتارهای واقعی سیستم را می‌آفریند. همچنین تعاریف متعددی از دنیای مجازی وجود دارد. اسکرودر به نقل از اقبال، کانکانرانتا و نیتانماکی اصطلاح محیط مجازی یا واقعیت مجازی را اینگونه تعریف می‌کند: تصویری تولید شده توسط کامپیوتر که این امکان را به کاربر می‌دهد یا آنها را مجبور می‌کند چنین احساس کنند که به طور غیرفیزیکی در محیطی واقعی حضور دارند و به تعامل با این محیط بپردازند. دی جانگ و وان جولینگن یادگیری مبتنی بر شبیه‌سازی را اینگونه تعریف می‌کند: آن نوع یادگیری که در یک محیط کامپیوتری اتفاق می‌افتد و در آن یادگیرنده در ضمن این که در محیط شبیه‌سازی پیش می‌رود به تدریج به ویژگی‌های مدل مفهومی پی می‌برد که ممکن است منجر به ایجاد تغییراتی در مفهوم اصلی وی شود. چاینی و همکاران ویژگی‌های استفاده موفقیت‌آمیز از شبیه‌سازی کامپیوتری را شامل مواردی نظیر تمرکز بر دنیای فیزیکی، در دسترس بودن بازخورد فوری، تقویت مشارکت، کاهش فعالیت‌های پرزحمت و پردردسر، درک موارد خاص و آشنا قبل از گذر به موارد کلی‌تر و انتزاعی، درگیر شدن دانش‌آموزان به طور فعال در اکتشاف و کاوش و ایجاد درک شخصی از موضوع، و در دسترس بودن مدل‌های مفید برای تشکیل مفاهیم می‌دانند.  

 

 

منابع:

 

 • Altun, Eralp, Demirdag, Baris, Feyzioglu, Burak, Ates, Alev, and Cobanoglu, Ilker. (2009). Developing an interactive virtual chemistry laboratory enriched with constructivist learning activities for secondary schools. Procedia Social and Behavioral Sciences 1, 1895-1898. 
 • McComas, W.E. (1997). The nature of the laboratory experience: A guide for describing, classifying and enhancing hands-on activities. CSTA Journal, 1, 6-9.
 • Gredler, Margaret E. (1992). Games and simulations and their relationships to learning. Games/Simulation and Learning. 571-581.

 

 

 

تهران ، خ کارگر شمالی ، کوچه اشراقی ، خیابان هئیت ، ساختمان گرد آفرید، پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس تهران، پ 15 شماره تماس : 02166582371

درباره ما

امروزه بهره گیری از فناوری اطلاعات در امر یادگیری و یاد دهی یکی از ضرورت های انکارناپذیر است. کاربست فناوری در یادگیری و یاددهی در سطوح مختلف صورت می پذیرد. در آینده کسانی موفق خواهند بود که یاد بگیرند، چگونه یاد بگیرند. روند رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات به عبارت دقیق تر فناوری های دانش کاربست آنها در فضاهای یادگیری را اجتناب ناپذیر نموده است. ادامه ..

آمار بازدید

امروز386
دیروز663
این هفته1684
این ماه12342
مجموع240551

45
آنلاین
دوشنبه, 30 دی 1398 14:13
توسعه یافته توسط مارال وب